страна
город
группы специальностей 
язык обучения 
статус университетов  
Презентация университета
Дуррес, Албания

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Типы университетов: университеты
Статус: государственные

первый уровень — бакалавриат
Наука
Administrim BiznesИзучение на языке албанскем
Administrim PublikИзучение на языке албанскем
Bankë – FinancëИзучение на языке албанскем
Biologji-KimiИзучение на языке албанскем
Eksepert në Proçese FormimiИзучение на языке албанскем
Financë – KontabilitetИзучение на языке албанскем
Gjuhë – Letërsi – AnglishtИзучение на языке албанскем
Gjuhé AnglezeИзучение на языке албанскем
Hotel RestorantИзучение на языке албанскем
Infermieri e PérgjithshmeИзучение на языке албанскем
Informatikë – AnglishtИзучение на языке албанскем
JuridikИзучение на языке албанскем
Matematikë – FizikëИзучение на языке албанскем
Matematikë – InformatikëИзучение на языке албанскем
Menaxhim – MarketingИзучение на языке албанскем
Mësues i Ciklit të UlëtИзучение на языке албанскем
Proceset e FormimitИзучение на языке албанскем
Psikologji – SociologjiИзучение на языке албанскем
Shkenca EkonomikeИзучение на языке албанскем
Shkenca KompjuterikeИзучение на языке албанскем
Shkenca PolitikeИзучение на языке албанскем
Sistemet e InformacionitИзучение на языке албанскем
Teknologji InformacioniИзучение на языке албанскем
Turizëm ArkeologjikИзучение на языке албанскем
Turizëm KulturorИзучение на языке албанскем

второй уровень — магистратура
Наука
Administrimin FinanciarИзучение на языке албанскем
Administrimin PublikИзучение на языке албанскем
Asistencë LigjoreИзучение на языке албанскем
Asistent AdministrativИзучение на языке албанскем
Asistent LigjorИзучение на языке албанскем
Bankë – FinancëИзучение на языке албанскем
DidaktikëИзучение на языке албанскем
E Drejtë DetareИзучение на языке албанскем
E Drejtë e ProvësИзучение на языке албанскем
E Drejte Ndërkombëtare PrivateИзучение на языке албанскем
E Drejtë PrivateИзучение на языке албанскем
E Drejtë Publike NdërkombëtareИзучение на языке албанскем
Edukim në VazhdimИзучение на языке албанскем
Ekonomi BiznesИзучение на языке албанскем
Gjeopolitika dhe Sistemet e SigurisëИзучение на языке албанскем
Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i RrezikutИзучение на языке албанскем
Infermieri KirurgjikaleИзучение на языке албанскем
Menaxhim – MarketingИзучение на языке албанскем
Menaxhim BiznesiИзучение на языке албанскем
Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve ArsimoreИзучение на языке албанскем
Menaxhim NdërtimiИзучение на языке албанскем
Menaxhim TransportiИзучение на языке албанскем
Mësimdhënie e gjuhës anglezeИзучение на языке албанскем
Mësimdhënie Gjuhë – LetërsiИзучение на языке албанскем
Mesimdhënie Gjuhë – Letërsi – AnglishtИзучение на языке албанскем
Mësimdhenie në Psikologji – SociologjiИзучение на языке албанскем
NdihmësdentistИзучение на языке албанскем
Politika dhe AdministrimИзучение на языке албанскем
Rrjete KompjuterikeИзучение на языке албанскем
Shërbim Social dhe KomunitarëИзучение на языке албанскем
Shkenca Kompjuterike të AplikuaraИзучение на языке албанскем
Sistemet e Jetës, Jo Jetës dhe Sigurimet DetareИзучение на языке албанскем
Specialist Rrjetash KompjuterikeИзучение на языке албанскем
Studime RajonaleИзучение на языке албанскем
Teknologji AutomobilashИзучение на языке албанскем
Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës është një institucion publik i arsimit të lartë i krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Nr. 801, datë 20.12.2005 "Për hapjen e Universitetit "Aleksandër Moisiu" në Durrës".
Për herë të parë universiteti hapi dyert për studentët në vitin akademik 2006-2007 ku në bankat e tij filluan studimet universitare rreth një mijë studentë nga i gjithë vendi. Sot në vitin e pestë të jetës, Universiteti "Aleksandër Moisiu ka rreth 7000 studentë.
Me hapjen e Universitetit "Aleksandër Moisiu", Qeveria Shqiptare nuk kishte për qëllim hapjen e një institucioni të ri në vend, por hapjen e një institucioni ndryshe, i cili do të sillte eksperiencat më të mira akademike perëndimore. Filozofia e punës është "studenti në qendër të vëmendjes", që do të thotë se gjithçka që ndodh në universitet që nga procesi mësimor, shërbimet, aktivitetet dhe mjetet janë në dispozicion ekskluziv të studentit. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet një stafi dinamik të zgjedhur dhe të përkushtuar, një ambjenti të kompjuterizuar që mundëson kontakte të vazhdueshme me botën akademike perëndimore dhe nëpërmjet veprimtarive të larmishme ekstrakurrikulare.
Сайт вуза: www.uamd.edu.al/new/

Карта

Privacy Policy