страна
город
группы специальностей 
язык обучения 
статус университетов  
Презентация университета
Тетово, Македония

Universiteti Shtetëror i Tetovës

Типы университетов: университеты
Статус: государственные

первый уровень — бакалавриат
Наука
Administratë biznesiИзучение на языке албанскем
Administratë publikeИзучение на языке албанскем
ArkitekturëИзучение на языке албанскем
Art figurativИзучение на языке албанскем
Art muzikorИзучение на языке албанскем
Arti dramatikИзучение на языке албанскем
BiologjiИзучение на языке албанскем
DrejtësiИзучение на языке албанскем
Edukim special dhe rehabilitimИзучение на языке албанскем
EkologjiИзучение на языке албанскем
Ekonomi dhe biznesИзучение на языке албанскем
FarmaciИзучение на языке албанскем
Filologji orientaleИзучение на языке албанскем
FilozofiИзучение на языке албанскем
Financa dhe KontabilitetИзучение на языке албанскем
FizikëИзучение на языке албанскем
GjeografiИзучение на языке албанскем
HistoriИзучение на языке албанскем
InfermieriИзучение на языке албанскем
InformatikeИзучение на языке албанскем
Inxhineri ekonomikeИзучение на языке албанскем
KimiИзучение на языке албанскем
Kulturë fizikeИзучение на языке албанскем
Marketing dhe menaxhmentИзучение на языке албанскем
MatematikëИзучение на языке албанскем
MekatronikëИзучение на языке албанскем
Menaxhim me cilësinë dhe sigurinë ushqimoreИзучение на языке албанскем
Mjekësi e përgjithshmeИзучение на языке албанскем
NdërtimtariИзучение на языке албанскем
PedagogjiИзучение на языке албанскем
SociologjiИзучение на языке албанскем
StomatologjiИзучение на языке албанскем
Të ushqyeritИзучение на языке албанскем
Teknologjia ushqimoreИзучение на языке албанскем
TurizëmИзучение на языке албанскем

второй уровень — магистратура
Наука
Administratë biznesiИзучение на языке албанскем
Administratë publikeИзучение на языке албанскем
ArkitekturëИзучение на языке албанскем
Art figurativИзучение на языке албанскем
Art muzikorИзучение на языке албанскем
BiologjiИзучение на языке албанскем
DrejtësiИзучение на языке албанскем
EkologjiИзучение на языке албанскем
EkonomiИзучение на языке албанскем
FarmaciИзучение на языке албанскем
GjeografiИзучение на языке албанскем
HistoriИзучение на языке албанскем
InformatikeИзучение на языке албанскем
Inxhineri ekonomikeИзучение на языке албанскем
KimiИзучение на языке албанскем
Kulturë fizikeИзучение на языке албанскем
MatematikëИзучение на языке албанскем
MekatronikëИзучение на языке албанскем
NdërtimtariИзучение на языке албанскем
OrientalistikëИзучение на языке албанскем
PedagogjiИзучение на языке албанскем
PsikologjiИзучение на языке албанскем
SociologjiИзучение на языке албанскем
Të ushqyeritИзучение на языке албанскем
Teknologjia ushqimoreИзучение на языке албанскем
TurizëmИзучение на языке албанскем

Факультетыболее »
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti Filologjik
Fakulteti Filozofik
Fakulteti i Administratës së Biznesit - Kumanovë
Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Kulturës Fizike
Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Fakulteti i Shkencave Të Zbatuara
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit - Gostivar
Fakulteti Juridik
Universiteti Shtetëror i Tetovës është i hapur dhe i arritshëm për të gjithë ata të cilët si studentë, mësimdhënës ose bashkëpunëtorë, me cilësitë e veta intelektuale dhe morale, në ambientin e definuar të autonomisë universitare si pandehje të lirisë akademike të shprehjes individuale dhe të dëshmimit të aftësive dhe cilësive të japin kontributin e vet në fushën e zhvillimit të arsimit, shkencës dhe profesionalizmit,.
"Universiteti Shtetëror i Tetovës ka histori të shkurt por një të kaluar shumë të gjatë".
Ky institucion u themelua më 17 dhjetor të vitit 1994 si iniciativë e intelektualëve shqiptar, të shoqatave dhe asociacioneve të ndryshme apolitike dhe të gjithë dashamirësve të arsimit të lartë në vend dhe më gjerë.
Nga ky këndvështrim veprimtarinë, zhvillimin e USHT-ës mund ta ndajmë në dy periudha:
-Periudha: 1994-2003 është koha historike e krijimit të Universitetit të Tetovës
-Periudha: 2004-2010 është periudha e zhvillimit institucional të Universitetit dhe koha e modernizimit akademik dhe fizik.
Universiteti nga gjendja e emergjencës filloi të kalojë në shkallën e reformimit akademik, konceptual dhe institucional. Fryt i këtij aktiviteti të pakursyer dhe i dimensionimit është fizionomia e re e USHT-së.
Së këndejmi USHT-ja është afirmuar si një institucion universitar i reformuar, si një qendër e vetme publike në gjuhën shqipe në Maqedoni për kualifikim, specializim dhe kërkim shkencor. USHT-ja është anëtar i Konferencës së Universiteteve evropiane.
Sot USHT-ja është strukturuar në 11 fakultete, 35 programe studimore, 93 drejtime studimore dhe 3 Institute hulumtuese shkencore.
Procesi mësimor shkencor.
Stafin akademik e përbëjnë 273 mësimdhënës të rregullt dhe 355 mësimdhënës të angazhuar në kohë të caktuar, respektivisht për një vit akademik, me tendencë të rritjes progresive.
Në rrafshin e procesit edukativo-mësimor, Universiteti rëndësi të veçantë i përkushton zbatimit të reformave të Bolonjës si dhe të reformave në sferën e kërkimeve profesionale-shkencore, edhe pse kjo komponentë është akoma larg synimeve të USHT-ës në krahasim me vendet e zhvilluara. Këto kërkime, realizohen përmes projekteve bilaterale në saje të projekteve të Erasmus, DAD-it, Tempus-it etj për kërkime dhe zhvillim. Duke u mbështetur në standardet Evropiane kualiteti akademik dhe studimor është gjithnjë në rritje
Për sa i përket Kartës së Bolonjës, USHT-ja hyn aktualisht në një fazë të re të zhvillimit të vet, në fazën e implementimit dhe të konceptimit të modelit të Bolonjës sipas skemës 3+2+3 ose 4+1+3 (Bachelor+Master+PhD). Duke implementuar sistemin e ri evropian të studimeve, USHT-ja synon të jetë shumë shpejt pjesë integrale e universiteteve evropiane, studentët të përfitojnë një formim profesional më cilësor, diplomat tona të përafrohen me ato të vendeve të zhvilluara.
Se diplomat e fituara në USHT janë kompatabile me diplomat e universiteteve perëndimore e vërtetojnë studentët e shumtë të cilët pas diplomimit punësohen ose studimet e tyre pasuniversitare i vazhdojnë në universitetet tjera jashtë vendit.
Сайт вуза: unite.edu.mk/

Карта

Privacy Policy