страна
город
группы специальностей 
язык обучения 
статус университетов  
Презентация университета
Скопье, Македония

ФОН Универзитет

Типы университетов: университеты
Статус: негосударственные
ФОН е првиот приватен универзитет во Република Македонија, формиран во 2002 година. Според својот капацитет, тој е еден од најголемите универзитети на Балканот. Станува збор за комплетна институција, која оди во чекор со современите светски едукативни трендови и своето име го гради врз цврстите темели на најквалитетниот стручен кадар од земјата и од странство, користејќи притоа модерни средства и методи на едукација.
Сайт вуза: www.fon.edu.mk

Карта

Privacy Policy