Белград, Сербия

Alfa Univerzitet

Типы университетов: университеты
Статус: негосударственные

Аспирантураболее »
Међународна трговина и бизнис Изучение на языке сербскем

Факультетыболее »
Академија уметности
Факултет за економију и политичке науке
Факултет за менаџмент у спорту
Факултет за стране језике
Факултет за трговину и банкарство
Факултет информационих технологија

Jедна од пресудних одлика квалитета је трајање. Ту одлику има Алфа универзитет, препознатљив под називом Универзитет "Браћа Карић". Основан је 1993. године као први приватни Универзитет у нашој земљи. Своjе дугогодишње постоjање факултет може да захвали: квалитетном професорском кадру, обjективном оцењивању студената, студиjским програмима коjи су прилагођени тржишту, администрациjи у служби студената, квалитетноj пракси наших студената, успешноj међунаро-дноj сарадњи, адекватним условима - савремено опремљеним кабине-тима и учионицама, на више од 2000 квадратних метара.

Дозвола за рад Универзитета према прописима важећим на дан оснивања Универзитета као и реализација процеса акредитације студијских програма према законским прописима Републике Србије, основа су законитог пословања нашег Универзитета.

Сайт вуза: www.alfa.edu.rs/univerzitet

Карта

Privacy Policy