страна
город
группы специальностей 
язык обучения 
статус университетов  
Презентация университета
Арад, Румыния

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Типы университетов: университеты
Статус: государственные

первый уровень — бакалавриат
Наука
Administrarea afacerilorИзучение на языке румынскем
Arte vizualeИзучение на языке румынскем
Asistenţă socialăИзучение на языке румынскем
Contabilitate şi informatică de gestiuneИзучение на языке румынскем
Economia comerţului, turismului şi serviciilorИзучение на языке румынскем
Educaţie fizică şi sportИзучение на языке румынскем
Finanţe şi bănciИзучение на языке румынскем
InformaticăИзучение на языке румынскем
Ing. produselor alimentareИзучение на языке румынскем
Ingineria mediuluiИзучение на языке румынскем
Inginerie şi managementИзучение на языке румынскем
Limbă şi literaturăИзучение на языке румынскем
ManagementИзучение на языке румынскем
MarketingИзучение на языке румынскем
MatematicăИзучение на языке румынскем
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarИзучение на языке румынскем
PsihologieИзучение на языке румынскем
Psihopedagogie specialăИзучение на языке румынскем
Şt. ale comunicăriiИзучение на языке румынскем
Ştiinţe administrativeИзучение на языке румынскем
TeologieИзучение на языке румынскем

второй уровень — магистратура
Наука
Administrarea afacerilor în comerț și turismИзучение на языке румынскем
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderiiИзучение на языке румынскем
Analiză economică, evaluare de active şi afaceriИзучение на языке румынскем
Buget public, pieţe financiare şi bănciИзучение на языке румынскем
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economieИзучение на языке румынскем
Ing. produselor alimentareИзучение на языке румынскем
Ingineria mediuluiИзучение на языке румынскем
Limbă şi literaturăИзучение на языке румынскем
Management şi finanţare în administraţia publicăИзучение на языке румынскем
Ştiinţe administrativeИзучение на языке румынскем
Strategii și politici de managementИзучение на языке румынскем
TeologieИзучение на языке румынскем

Аспирантураболее »
Teologie Изучение на языке румынскем

Факультетыболее »
Facultatea de Design
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala
Facultatea de Ştiinte Economice
Facultatea de Ştiinte Exacte
Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
Facultatea de Teologie
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 7288 de studenţi, 215 cadre didactice şi 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.
Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
• posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
• posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
• cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
• tabere studenţeşti gratuite;
• ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.
Сайт вуза: www.uav.ro

Карта

Privacy Policy