страна
город
группы специальностей 
язык обучения 
статус университетов  
Презентация университета
Киев , Украина

Національний медичний університет

Типы университетов: медицинские
Статус: государственные

первый уровень — бакалавриат
Наука
Акушерства i гiнекологiї № 1Изучение на языке украинскем
Акушерства i гінекології №2Изучение на языке украинскем
Акушерства і гiнекологiї № 3Изучение на языке украинскем
Анатомії людиниИзучение на языке украинскем
Анестезіології та інтенсивної терапіїИзучение на языке украинскем
Аптечної та промислової технології ліківИзучение на языке украинскем
Бiоорганiчної, біологічної та фармацевтичної хіміїИзучение на языке украинскем
БіологіїИзучение на языке украинскем
Внутрішніх хвороб стомат. факультетуИзучение на языке украинскем
Внутрішньої медицини №1Изучение на языке украинскем
Внутрішньої медицини №2Изучение на языке украинскем
Внутрішньої медицини №3Изучение на языке украинскем
Внутрішньої медицини №4Изучение на языке украинскем
Гiгiєни та екологіїИзучение на языке украинскем
Гігієни праці і професійних хворобИзучение на языке украинскем
Гігієни харчуванняИзучение на языке украинскем
Гістології та ембріологіїИзучение на языке украинскем
Дерматології та венерологіїИзучение на языке украинскем
Дитячих інфекційних хворобИзучение на языке украинскем
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворюваньИзучение на языке украинскем
Дитячої хірургіїИзучение на языке украинскем
ЕндокринологiїИзучение на языке украинскем
ЕпiдемiологiїИзучение на языке украинскем
Загальної і медичної психології та педагогікиИзучение на языке украинскем
Загальної практики (сімейної медицини)Изучение на языке украинскем
Загальної хірургії №1Изучение на языке украинскем
Загальної хірургії №2Изучение на языке украинскем
Іноземних мовИзучение на языке украинскем
Інфекційних хворобИзучение на языке украинскем
Клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунологіїИзучение на языке украинскем
Комунальної гігієни та екології людиниИзучение на языке украинскем
Латинської мовиИзучение на языке украинскем
Мiкробiологiї, вiрусологiї і імунологіїИзучение на языке украинскем
Медичного та фармацевтичного праваИзучение на языке украинскем
Медичної i біологічної фізикиИзучение на языке украинскем
Медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчанняИзучение на языке украинскем
Медичної та загальної хіміїИзучение на языке украинскем
Менеджменту охорони здоров'яИзучение на языке украинскем
НеврологіїИзучение на языке украинскем
Неврології та реабілітаційної медициниИзучение на языке украинскем
НейрохiрургiїИзучение на языке украинскем
ОнкологіїИзучение на языке украинскем
Оперативної хiрургiї i топографічної анатоміїИзучение на языке украинскем
Організації та економіки фармаціїИзучение на языке украинскем
Ортодонтiї та пропедевтики ортопедичної стоматологіїИзучение на языке украинскем
Ортопедичної стоматологіїИзучение на языке украинскем
ОториноларингологiїИзучение на языке украинскем
ОфтальмологіїИзучение на языке украинскем
Патологічної анатоміїИзучение на языке украинскем
ПатофiзiологiїИзучение на языке украинскем
Педiатрiї №1Изучение на языке украинскем
Педiатрiї №3Изучение на языке украинскем
Педiатрiї №4Изучение на языке украинскем
Педіатрії №2Изучение на языке украинскем
Педіатрії №5Изучение на языке украинскем
Пропедевтики внутрішньої медицини №1Изучение на языке украинскем
Пропедевтики внутрішньої медицини №2Изучение на языке украинскем
Психіатрії та наркологіїИзучение на языке украинскем
Радiологiї та радiацiйної медициниИзучение на языке украинскем
Соціальної медицини та охорони здоров’яИзучение на языке украинскем
Судової медициниИзучение на языке украинскем
Терапевтичної стоматологіїИзучение на языке украинскем
Травматології та ортопедіїИзучение на языке украинскем
УкраїністикиИзучение на языке украинскем
УрологiїИзучение на языке украинскем
ФiзiологiїИзучение на языке украинскем
Фармакогнозії та ботанікиИзучение на языке украинскем
Фармакології та клінічної фармакологіїИзучение на языке украинскем
Фізичного виховання i здоров’яИзучение на языке украинскем
Фізичної реабілітації та спортивної медициниИзучение на языке украинскем
Філософії та соціологіїИзучение на языке украинскем
Фтизіатрії та пульмонологіїИзучение на языке украинскем
Хірургії № 1Изучение на языке украинскем
Хірургії № 2Изучение на языке украинскем
Хірургії № 3Изучение на языке украинскем
Хірургії № 4Изучение на языке украинскем
Хірургії стоматологічного факультетуИзучение на языке украинскем
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургіїИзучение на языке украинскем
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого вікуИзучение на языке украинскем

Аспирантураболее »
акушерство та гінекологія Изучение на языке украинскем
внутрішні хвороби Изучение на языке украинскем
гігієна та професійна патологія (медичні науки) Изучение на языке украинскем
гістологія, цитологія, ембріологія Изучение на языке украинскем
дитяча хірургія Изучение на языке украинскем
імунологія та алергологія Изучение на языке украинскем
кардіологія Изучение на языке украинскем
нормальна анатомія (медичні науки) Изучение на языке украинскем
педіатрія Изучение на языке украинскем
ревматологія Изучение на языке украинскем
соціальна медицина Изучение на языке украинскем
стоматологія Изучение на языке украинскем
хірургія Изучение на языке украинскем
шкірні та венеричні хвороби Изучение на языке украинскем

Факультетыболее »
Кафедри МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Кафедри МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 1
Кафедри МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2
Кафедри МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 3
Кафедри МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 4
Кафедри СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Кафедри ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
 • Головний вищий медичний навчальний заклад серед ВМНЗ України з навчально-методичної роботи та з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВМНЗ України І-ІV рівнів акредитації
 • Базовий ВМНЗ України з координації робіт щодо впровадження засад Болонської декларації в систему реформування вищої медичної освіти України
 • 12 факультетів, 7 інститутів та центрів, 78 кафедр, 30 відділів і лабораторій
 • Більше 1 200 науково-педагогічних працівників, серед яких - 137 професорів, 188 докторів наук, 341 доцент та 719 кандидатів наук
 • Більше 200 академіків і член-кореспондентів НАН, НАМН та НАПН України, лауреатів Державної премії України, заслужених діячів науки і техніки, працівників освіти та лікарів, а також винахідників України
 • 10 спеціалізованих вчених рад по захисту док­тор­ських та кандидатських дисертацій за 21 науковою спеціальністю
 • Щорічно університет отримує понад 200 патентів на винаходи, проводить близько 60 наукових форумів, видає понад 50 нау­кових монографій, 30 наукових журналів та збірників наукових праць
 • Понад 13 000 студентів, лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординато­ рів, аспірантів і докторантів, серед яких близько 1 200 іноземних громадян
 • Навчаються 39 % студентів за державним замовленням, 61 % - за контрактом, серед них представники з усіх областей України
 • У кожній четвертій країні світу працюють випускники Університету
 • Англомовне відділення, яке називають Київським медичним Гарвардом, Український медичний ліцей, система доуніверситетської підготовки із сорокарічним досвідом роботи
 • 43 угоди з міжнародними та зарубіжними організаціями і закладами, співзасновник Міжуніверситетського центру науки та співробітництва країн Південної і Південно-Східної Європи, Східної Європейської мережі університетів, учасник 27 освітніх та 49 наукових міжнародних проектів
 • Партнер програми Європейського Союзу «Erasmus Mundus» для забезпечення мобільності студентів і викладачів, спільно із Каролінським інститутом (Швеція) реалізується навчально-наукова програма з підготовки молодих вчених
Сайт вуза: www.nmu.edu.ua/

Карта

Privacy Policy