Варшава, Польша

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Типы университетов: педагогические
Статус: государственные

первый уровень — бакалавриат
Наука
очная
заочная
ЛогопедияИзучение на языке польскем
ПедагогикаИзучение на языке польскем
Animacja społeczno-kulturowaИзучение на языке польскем
Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowejИзучение на языке польскем
Edukacja medialnaИзучение на языке польскем
Psychopedagogika kreatywnościИзучение на языке польскем
Социальная работаИзучение на языке польскем
Praca socjalna w środowisku lokalnymИзучение на языке польскем
Praca socjalna z rodziną (asystentura i poradnictwo)Изучение на языке польскем
СоциологияИзучение на языке польскем
Socjologia komunikacji społecznejИзучение на языке польскем
Socjologia kultury – badania i marketingИзучение на языке польскем
Художественное образование в области искусстваИзучение на языке польскем
Specjalność artystycznaИзучение на языке польскем
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolnaИзучение на языке польскем
Pedagogika resocjalizacyjnaИзучение на языке польскем
Pedagogika zdolności i informatykiИзучение на языке польскем

долгосрочная первая степень
Наука
очная
заочная
Начальное образование и дошкольное образованиеИзучение на языке польскем
ПсихологияИзучение на языке польскем
Клиническая психологияИзучение на языке польскем
Psychologia wspierania rozwoju i kształceniaИзучение на языке польскем
Stosowana psychologia społecznaИзучение на языке польскем
Специальная педагогикаИзучение на языке польскем
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąИзучение на языке польскем
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchu – surdopedagogikaИзучение на языке польскем
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku – tyflopedagogikaИзучение на языке польскем
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuИзучение на языке польскем
Pedagogika resocjalizacyjnaИзучение на языке польскем
Terapia pedagogicznaИзучение на языке польскем
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaИзучение на языке польскем

второй уровень — магистратура
Наука
очная
заочная
Masters in Children’s Rights and Childhood StudiesИзучение на языке английскем
ПедагогикаИзучение на языке польскем
Edukacja muzyczna i teatralnaИзучение на языке польскем
Edukacja zdalna i grafika komputerowaИзучение на языке польскем
Edukacyjny content design w mediachИзучение на языке польскем
Opiekuńczo-wychowawczaИзучение на языке польскем
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiИзучение на языке польскем
Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologiąИзучение на языке польскем
Trener grupowy i animator zmiany społecznejИзучение на языке польскем
Социальная работаИзучение на языке польскем
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnejИзучение на языке польскем
Mediacje rodzinne i społeczneИзучение на языке польскем
СоциологияИзучение на языке польскем
Socjologia mediówИзучение на языке польскем
Socjologia zmiany społecznejИзучение на языке польскем
Художественное образование в области искусстваИзучение на языке польскем
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – kontynuacja (dla absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – nauczycielska)Изучение на языке польскем
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (dla absolwentów kierunków z zakresu edukacji w zakresie sztuk plastycznych lub pokrewnych – nienauczycielska)Изучение на языке польскем
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dzieckaИзучение на языке польскем
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolnaИзучение на языке польскем
Pedagogika zdolności i informatykiИзучение на языке польскем

Аспирантураболее »
Педагогика Изучение на языке польскем
Психология Изучение на языке польскем
Социология Изучение на языке польскем

Другие университетские программыболее »
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej Изучение на языке польскем
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji Изучение на языке польскем
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej Изучение на языке польскем
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Изучение на языке польскем
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Изучение на языке польскем
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Изучение на языке польскем
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Изучение на языке польскем
Edukacja integracyjna i włączająca Изучение на языке польскем
Porozumienie bez przemocy (NVC) w edukacji Изучение на языке польскем
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze Изучение на языке польскем
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Изучение на языке польскем
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie Изучение на языке польскем
Rehabilitacja wzroku słabowidzących Изучение на языке польскем
Socjoterapia Изучение на языке польскем
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego Изучение на языке польскем
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów Изучение на языке польскем
Studium coachingu Изучение на языке польскем
Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych Изучение на языке польскем
Terapia pedagogiczna Изучение на языке польскем
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny Изучение на языке польскем
Zarządzanie w systemie oświaty Изучение на языке польскем

Сайт вуза:
www.aps.edu.pl

Карта

« назад - Университеты
Privacy Policy