Явожно, Польша

Высшая школа безопасности в Познани - Явожно

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Типы университетов: другие высшие учебные заведения
Статус: негосударственные

MBAболее »
Executive Master of Business Administration Изучение на языке польскем

Другие университетские программыболее »
Кибербезопасность Изучение на языке польскем
Научная информация и библиотековеденье Изучение на языке польскем
Обучение безопасности Изучение на языке польскем
Педагогика опеки и воспитания Изучение на языке польскем
Управление персоналом Изучение на языке польскем
Agent celny Изучение на языке польскем
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Изучение на языке польскем
Autokreacja i budowanie wizerunku Изучение на языке польскем
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Изучение на языке польскем
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Изучение на языке польскем
Coaching i doradztwo zawodowe Изучение на языке польскем
Doskonalenie kompetencji wychowawczych Изучение на языке польскем
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Изучение на языке польскем
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Изучение на языке польскем
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Изучение на языке польскем
Hortiterapia Изучение на языке польскем
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Изучение на языке польскем
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Изучение на языке польскем
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Изучение на языке польскем
Logopedia z komunikacją alternatywną Изучение на языке польскем
Mediacje i negocjacje Изучение на языке польскем
Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie Изучение на языке польскем
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Изучение на языке польскем
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie Изучение на языке польскем
Menadżer BHP z metodyką Изучение на языке польскем
Menadżer czasu wolnego i kultury Изучение на языке польскем
Menadżer turystyki zdrowotnej Изучение на языке польскем
Migracje i uchodźctwo Изучение на языке польскем
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Изучение на языке польскем
Neuropsychologia kliniczna Изучение на языке польскем
Obrona terytorialna Изучение на языке польскем
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią Изучение на языке польскем
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień Изучение на языке польскем
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi Изучение на языке польскем
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Изучение на языке польскем
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Изучение на языке польскем
Psychologia przywództwa w praktyce Изучение на языке польскем
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja Изучение на языке польскем
Psychopatologie Изучение на языке польскем
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej Изучение на языке польскем
Terapia zajęciowa Изучение на языке польскем
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Изучение на языке польскем
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Изучение на языке польскем
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Изучение на языке польскем
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Изучение на языке польскем
Zarządzanie BHP Изучение на языке польскем
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Изучение на языке польскем
Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie Изучение на языке польскем
Zarządzanie oświatą Изучение на языке польскем
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Изучение на языке польскем
Zoopsychologia Изучение на языке польскем

Факультетыболее »
Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Другие образовательные центры
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuЯстшембе-Здруй
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Кошалин
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Высшая школа безопасности в ГданьскеГданьск
Высшая школа безопасности в Познани - БартошицеБартошице
Высшая школа безопасности в Познани - ГижицкоГижицко
Высшая школа безопасности в Познани - ГливицеГливице
logo_szare.jpg

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach:

  • Bezpieczeństwo Narodowe,
  • Bezpieczeństwo Zdrowotne,
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  • Pedagogika,
  • Psychologia,
  • Zarządzanie.

W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy.

Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją Wydziały Studiów Społecznych. Ostatnio zostały uruchomione nowe wydziały w Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa już w swojej nazwie celowo i świadomie uwypukliła swoją misję, która jest realizowana poprzez koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, animację środowiska kulturotwórczego, rozwijanie umiejętności praktycznych.

Warto dodać, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

WSB.jpg
Сайт вуза:
www.wsb.net.pl/

Карта

« назад - Университеты
Privacy Policy