Бартошице, Польша

Высшая школа безопасности в Познани - Бартошице

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Типы университетов: другие высшие учебные заведения
Статус: негосударственные

MBAболее »
Executive Master of Business Administration Изучение на языке польскем

Другие университетские программыболее »
Кибербезопасность Изучение на языке польскем
Научная информация и библиотековеденье Изучение на языке польскем
Обучение безопасности Изучение на языке польскем
Педагогика опеки и воспитания Изучение на языке польскем
Управление персоналом Изучение на языке польскем
Agent celny Изучение на языке польскем
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Изучение на языке польскем
Autokreacja i budowanie wizerunku Изучение на языке польскем
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Изучение на языке польскем
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Изучение на языке польскем
Coaching i doradztwo zawodowe Изучение на языке польскем
Doskonalenie kompetencji wychowawczych Изучение на языке польскем
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Изучение на языке польскем
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Изучение на языке польскем
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Изучение на языке польскем
Hortiterapia Изучение на языке польскем
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Изучение на языке польскем
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Изучение на языке польскем
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Изучение на языке польскем
Logopedia z komunikacją alternatywną Изучение на языке польскем
Mediacje i negocjacje Изучение на языке польскем
Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie Изучение на языке польскем
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Изучение на языке польскем
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie Изучение на языке польскем
Menadżer BHP z metodyką Изучение на языке польскем
Menadżer czasu wolnego i kultury Изучение на языке польскем
Menadżer turystyki zdrowotnej Изучение на языке польскем
Migracje i uchodźctwo Изучение на языке польскем
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Изучение на языке польскем
Neuropsychologia kliniczna Изучение на языке польскем
Obrona terytorialna Изучение на языке польскем
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią Изучение на языке польскем
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień Изучение на языке польскем
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi Изучение на языке польскем
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Изучение на языке польскем
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Изучение на языке польскем
Psychologia przywództwa w praktyce Изучение на языке польскем
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja Изучение на языке польскем
Psychopatologie Изучение на языке польскем
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej Изучение на языке польскем
Terapia zajęciowa Изучение на языке польскем
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Изучение на языке польскем
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Изучение на языке польскем
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Изучение на языке польскем
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Изучение на языке польскем
Zarządzanie BHP Изучение на языке польскем
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Изучение на языке польскем
Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie Изучение на языке польскем
Zarządzanie oświatą Изучение на языке польскем
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Изучение на языке польскем
Zoopsychologia Изучение на языке польскем

Факультетыболее »
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Другие образовательные центры
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuЯстшембе-Здруй
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Кошалин
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Высшая школа безопасности в ГданьскеГданьск
Высшая школа безопасности в Познани - ГижицкоГижицко
Высшая школа безопасности в Познани - ГливицеГливице
Высшая школа безопасности в Познани - ЯвожноЯвожно

Сайт вуза:
www.wsb.net.pl/

Карта

« назад - Университеты
Privacy Policy